Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2023. március 29.

1.

Javaslat a Budapest IV. ker. 70544 hrsz-ú, természetben a 1043 Budapest, Dugonics u. 2-16. szám alatti ingatlan Magyar Autóklub részére történő ingyenes használatának biztosításáról.

2.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, illetve az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelzálogjogával terhelt ingatlanok tekintetében a vételhátralék egyösszegben való megfizetése esetén kamat- és tőkekövetelésre vonatkozó engedmény biztosításáról.

3.

Javaslat a Magdi Anyus Korlátolt Felelősségű Társaság vendéglátói előkertjének közterület-használati díj mérséklése iránti kérelem elbírálásáról.