Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2022. április 27.

1.

Javaslat a KLKS Basketball Korlátolt Felelősségű Társaság és a Kiss Lenke Kosárlabda Suli kérelmeinek elbírálására

2.

Javaslat a Budapest IV. kerület Fóti út 66. szám alatti 75214/4 hrsz.-on lévő tornacsarnok üzemeltetéséhez kapcsolódó kérdések tárgyában

3.

Javaslat az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2022. évi közszolgáltatási és üzleti tervének és a 2021. évre vonatkozó pénzügyi elszámolásának elfogadására

4.

Javaslat az Újpesti Városgondnokság Kft. 2022. évi közszolgáltatási és üzleti tervének és 2021. évre vonatkozó pénzügyi elszámolásának (a pénzügyi elszámolás helyszíni kiosztású anyag) elfogadására

5.

Javaslat az UPP Újpesti Pályázati és Projektmenedzsment Zrt. 2022. évi közszolgáltatási és üzleti tervének és 2021. évre vonatkozó pénzügyi elszámolásának (a pénzügyi elszámolás helyszíni kiosztású anyag) elfogadására

6.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. által megkötött Közszolgáltatási Szerződés 3. számú módosításának jóváhagyására

7.

Javaslat a Budapest IV. kerület 76331/234 hrsz-ú, a Budapest IV. kerület 76331/285 hrsz-ú, Budapest IV. kerület 76331/286 hrsz-ú és a Budapest IV. kerület 76331/238 hrsz-ú ingatlanok egy részének környezetrendezésével kapcsolatos kérdésekről

8.

Javaslat az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi közszolgáltatási és üzleti tervének és a 2021. évre vonatkozó pénzügyi elszámolásának elfogadására

9.

Javaslat az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2022. évi közszolgáltatási és üzleti tervének és a 2021. évre vonatkozó pénzügyi elszámolásának elfogadására

10.

Javaslat az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi közszolgáltatási és üzleti tervének elfogadására

11.

Előterjesztés díjmentes közterület használat (a Bajza József utca, Wesselényi és Hárfa utca közötti szakasza vonatkozásában) engedélyezése

12.

Előterjesztés díjmentes közterület használat (Szőnyi István utca 44-48. és 29-37. vonatkozásában) engedélyezése

14.

Javaslat kedvezményes bérleti díj megállapítására