Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2020. október 29.

1.

Javaslat bírósági ülnök megválasztására Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

2.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: dr. Dallos Andrea jegyző

3.

Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

4.

Javaslat az Újpest Oltástámogatási Rendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Déri Tibor polgármester Bedő Katalin alpolgármester

5.

Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

6.

Javaslat az Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alap (UGYJA) létrehozására Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

7.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

8.

Javaslat közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában kötött szerződés 4. számú módosítására Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

9.

Javaslat egyes lakásügyi tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

10.

Javaslat a Twist Oliver Alapítvány számára 2020. évben elkülönített támogatás maradvány összegének akadálymentesítési beruházásra történő felhasználásának engedélyezésére Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

11.

Előterjesztés a LIFE Éghajlat-politika alprogram 2020. évi pályázati lehetőségére Alacsony szén-dioxid kibocsátású, megújuló energiára építő modellértékű beruházások Budapesten (SUNBUD) címen benyújtott pályázaton való részvétel tárgyában Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

12.

Előterjesztés az önkormányzati illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására kiírt pályázaton való részvétel tárgyában Előterjesztő: Déri Tibor polgármester Czigler László alpolgármester

13.

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

15.

Javaslat Újpesti Diákösztöndíjak odaítélésére (zárt ülésre javasolt) Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

16.

Javaslat Újpest Szociális Munkáért Díj adományozására (zárt ülésre javasolt) Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester