Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2019. február 27.

1.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület, Virág u. 41. szám alatti önkormányzati lakásra felhalmozott lakbér és különszolgáltatási díj tartozás késedelmi kamatainak elengedése tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

2.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület, Anonymus u. 15. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

3.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület, Rózsa u. 36/A. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

4.

Előterjesztés az Árpád út 162. szám alatti helyiség kedvezményes bérleti díjának megállapítása iránti kérelem elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Előterjesztés a Rózsa utca 6. A. földszint 2. szám alatti helyiségre vonatkozó, kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Előterjesztés a Székpatak utca 10. földszint/ Ü-2 szám alatti helyiségre vonatkozó, kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Előterjesztés a Petőfi Sándor utca 8. szám alatti helyiségre vonatkozó, kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Tamás Zoltán kérelme díjmentes közterület használat engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

A Szigeti József utca 11-15. szám alatt lévő társasház kérelme kedvezményes közterület használat engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

A IV/13 Lakásfenntartó Szövetkezet kérelme díjmentes közterület használat engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

Az FKF Nonprofit Zrt. kérelme szelektív hulladékgyűjtő udvar vonatkozásában díjmentes közterület használati jogviszony meghosszabbítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester
(helyszíni kiosztású anyag)

12.

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester