Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2020. szeptember 24.

1.

Az Újpesti Rendőrkapitány kinevezésének véleményezéseElőterjesztő: Déri Tibor polgármester

2.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének III. számú módosítására
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

3.

Javaslat az építmény- és telekadóról szóló 34/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

4.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

5.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat folyószámla hitelkeretének megemelésére
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

6.

Javaslat az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének 4. módosítására
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

7.

Javaslat az Újpesti Városgondnokság Kft. alapító okiratának módosítására Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

8.

Javaslat az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának elfogadására
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

9.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához
Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

10.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő Aranyalma Óvoda – Kertvárosi Tagóvoda csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

11.

Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosítására
Előterjesztő: dr. Dallos Andrea jegyző

12.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési szabályzatának elfogadására és a korábbi hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

13.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Klímastratégiájának elfogadására
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

14.

Javaslat a Káposztásmegyer lakótelep KÉSZ eseti módosításának kezdeményezésével és ehhez kapcsolódó módosítás indításával kapcsolatos 170/2019.(XI.28.) határozat módosítására, és döntés a véleményeztetésre történő kiküldésről
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

15.

Tájékoztatás a településképi rendelet alkalmazásáról, és egyben döntés a rendelet felülvizsgálatának megindítása tárgyában
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

16.

Javaslat az M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig projekt keretében érintett KÉSZ-ek eseti módosításával kapcsolatos együttműködés megkezdésére Budapest Főváros Önkormányzatával, valamint döntés a véleményeztetésre történő kiküldésről;
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

17.

Javaslat a Budapest Főváros Kormányhivatal BP/1010/00423-3/2020 számú törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

18.

Javaslat Dr. Schweder Margit háziorvos és a 9-MED Orvosi és Szolgáltató Kft. képviseletében Dr. Mezősi Andrea háziorvos között praxisjog átadásra
Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

19.

Javaslat Quali-Medicina Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. képviseletében Dr. Medgyes Erzsébet házi gyermekorvos és a GYERMEKLÉT Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében Dr. Bobkó Éva házi gyermekorvos közötti praxisjog átadására
Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

20.

Javaslat a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodával megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

21.

Javaslat a 2. számú gyermek fogorvosi körzetben Dr. Balassa Katalin részére történő praxisjog átadásra
Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

22.

Javaslat Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

23.

Előterjesztés az „Egészséges Budapest Program” II. üteméhez tartozó Fejlesztési Terv módosítási javaslata tárgyában
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester
Kanász-Nagy Máté alpolgármester

24.

Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

26.

(Zárt ülésre javasolt) Előterjesztés Újpest területén meglévő 3 darab reklámvitrin ügyében Településképi Bejelentési eljárás keretében hozott döntés elleni fellebbezés elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester