Ülés tartalma

1.

Javaslat intézményvezetői kinevezésre
Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

2.

Javaslat az újpesti nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dr. Dallos Andrea jegyző

3.

Javaslat a 2020. évi igazgatási szünet elrendelésére
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

4.

Javaslat a közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

5.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkatervére
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

6.

Javaslat Újpest polgármestere 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

7.

Javaslat a Káposztásmegyer lakótelep KÉSZ eseti módosítás 3.0 kezdeményezésével és ehhez kapcsolódó módosítás indításával kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

8.

Javaslat az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

9.

Javaslat Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a fás szárú növények helyi védelméről szóló 30/2018. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

10.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról szóló 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

11.

Előterjesztés az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft 2020. évi szakmai programjáról a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott egyszeri támogatás felhasználása tárgyában
Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

12.

Javaslat a Máthé Medicare Kft. feladat-ellátási szerződésének módosítása tárgyában
Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

13.

Javaslat praxisjog átadás tárgyában, a Sanita Kft. képviseletében Dr. Gallik Rita háziorvos és a Medorus Kft. képviseletében Dr. Körtvélyessy Mónika háziorvos között
Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

14.

Javaslat feladat-ellátási szerződés megkötése tárgyában, a 9-MED Orvosi és Szolgáltató Kft. nevében Dr. Mezősi Andrea felnőtt háziorvossal, helyettes orvosok rendelésének engedélyezése
Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

15.

Javaslat a Dr. Buda Borbála háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, valamint a körzet helyettesítő orvossal történő ellátása tárgyában
Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

16.

Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

18.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete és Budapest Főváros Kormányhivatala között az építésügyi feladatok ellátásának biztosítása érdekében kötendő megállapodás megkötésére (zárt ülésre javasolt)
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

19.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése (zárt ülésre javasolt)
Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester