csütörtök, június 20

Mondja el véleményét a volt Kispiac tömb, Károlyi városnegyed KÉSZ módosításával kapcsolatban

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ezúton értesítem a lakosságot, hogy az Önkormányzat elkészíttette a hatályos, helyi településrendezési eszköz módostás tervdokumentációját a Megyeri út – Irányi Dániel utca – (74325/2) és (74326) hrsz.-ú közterületek által határolt által határolt területre.

 

A Képviselő-testület a 2021. szeptember 2. napján megtartott ülésén – a 364/2021. (IX.2.) számú határozattal – a 4. számú Újpest Károlyi Városnegyed Városszerkezeti egység KÉSZ módosítás kezdeményezését elfogadta a Tömbön belül a 74325/3 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában, a területfel-használás változtatása nélkül, mely szerint a Vi-2 övezetben egy, a környezetéhez igazodó, lakóterületi fejlesztést is lehetővé tevő építési övezet kialakítására legyen lehetőség.

 

A véleményeztetésre bocsájtott tervdokumentáció a honlapunkról az alábbi címen érhető el:

https://ujpest.hu/foepiteszi-iroda/#1606389410535-c9e7720e-fe48

 

Értesítjük az érdeklődő újpesti lakosokat, a partnereket, hogy az elkészült, véleményeztetésre bocsájtott KÉSZ módosítás tervanyagát 2022. július 1. és augusztus 8. között lehet véleményezni. Véleményüket, észrevételeiket a foepitesz.iroda@ujpest.hu e-mail, illetve a 1041 Budapest István út 15. Főépítészi Iroda postai címen várjuk.

Az ügyben 2022. július 27-én (szerdán) 16.00 órától 1042 Budapest István út 15. III. emeleti tárgyalójában kerül megtartásra a tervismertető fórum, melyre várjuk az érdeklődőket.

 

Hirdetmény Kispiac tömb

Megosztás.
Megszakítás