csütörtök, július 18

Felhívás pályázat útján történő ingatlanértékesítésre

Pinterest LinkedIn Tumblr +

FELHÍVÁS
PÁLYÁZAT ÚTJÁN TÖRTÉNŐ INGATLANÉRTÉKESÍTÉSRE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (Székhely: 1041 Budapest, István
út 14.) megbízásából az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Székhely: 1042 Budapest, Munkásotthon utca 66-68., a továbbiakban: UV Zrt.)
pályázatot ír ki Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 1/1 tulajdoni
hányadú tulajdonát képező, Budapest IV. kerület belterület 76485/164 helyrajzi számú,
8560 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartásban „Kivett beépítetlen terület”
megnevezéssel nyilvántartott, továbbá Budapest IV. kerület belterület 76485/166
helyrajzi számú, 6660 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartásban „Kivett beépítetlen
terület” megnevezéssel nyilvántartott és Budapest IV. kerület belterület 76485/168
helyrajzi számú, 1289 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartásban „Kivett beépítetlen
terület” megnevezéssel nyilvántartott ingatlanok együttes értékesítésére
minimum kiinduló 1.200.000.000,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 1.524.000.000,- Ft,
azaz Egymilliárd-ötszázhuszonnégymillió forint áron.

A pályázat egyfordulós, nyilvános, amelyen részt vehet bármely természetes személy, a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezet, vagy ezek konzorciuma,
amely/aki a pályázati dokumentációt határidőben megvásárolja az UV Újpesti Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68. szám alatti
székhelyén 5.000,- Ft + ÁFA megfizetése ellenében, és a kiírásban foglalt feltételeknek eleget
tesz.

Pályázati dokumentáció megvásárlási határideje:
2022. október 4. napjától 2022. október 7. napján 12.00 óráig.
A pályázati dokumentáció kizárólag személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott
útján vásárolható meg. A pályázati dokumentáció megvásárlása a pályázaton történő részvétel
feltétele. A pályázati dokumentáció tartalmát a pályázó nem hozhatja nyilvánosságra, illetve
nem teheti hozzáférhetővé kívülállók számára, továbbá másra át nem ruházhatja.
Budapest, 2022. október 3.
UV Zrt.
Hasznosítási Osztály

Megosztás.
Megszakítás