Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2023. november 30.

1.

Javaslat bizottsági tagcserére

2.

Javaslat az építmény- és telekadóról szóló 34/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására

3.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a kegyeleti szabályokról szóló 18/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelete módosítására

4.

Döntés Budapest Főváros IV. kerület 7. számú, Megyer kertváros városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 19/2018. (VI. 11.) önkormányzati rendeletének Fóti út – Fiumei út – Julianus barát utca – Váci út által határolt tömb területére vonatkozó módosítása partnerségi véleményeztetésének zárásával kapcsolatban

5.

Előterjesztés Újpest 2027 Integrált Településfejlesztési Stratégiájának jóváhagyásáról

6.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata folyószámla hitelkeretének megújítására

7.

Javaslat a „Találkozzunk többször – új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja során” elnevezésű TÉR_KÖZ pályázat Támogatási Szerződésének 6. számú módosítására

8.

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj adományozására a 2024. évi pályázati fordulóban

9.

Javaslat a Mesterségek Iskolája Alapítvány támogatására

10.

Javaslat Budapest IV. kerület 73780/12 helyrajzi számú névtelen közterület elnevezésére (Prém Margit park)

11.

Javaslat az „Alapítvány az Újpesti Bródyért” alapítvány számára székhelyhasználathoz való tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

12.

Javaslat a 2023-2028. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében meghatározott határidők módosítására

13.

Javaslat 2024. január 1. napi hatállyal ellátási szerződés megkötésére Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatával az Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthonában öt állandó férőhely biztosítása vonatkozásában

14.

Javaslat 2024. január 1. napi hatállyal ellátási szerződés megkötésére Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatával az Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthonában két állandó férőhely biztosítása vonatkozásában

15.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Várostervezésért, közbiztonságért, közrendvédelemért felelős Alpolgármesteri Kabineten, a Gazdaságért, költségvetésért, városüzemeltetésért és projektmenedzsmentért felelős Alpolgármesteri Kabineten, Újpesti Önkormányzati Rendészeten, a Városüzemeltetési Főosztály, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztályon, a Gazdasági Főosztály, Pénzügyi és Számviteli Osztályon, a Polgármesteri Titkárságon, és az Igazgatási Főosztály, Anyakönyvi Csoportnál lévő üres és megüresedő álláshelyek betöltéséhez való előzetes hozzájárulásról

16.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye igazgatói (magasabb vezető) munkakörére vonatkozó kinevezés hozzájárulásról

17.

Tájékoztatás 2023. október 18. napja és 2023. november 20. napja között átruházott hatáskörben hozott döntésekről

18.

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról