Ülés tartalma

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság

Időpont: 2023. szeptember 27.

1.

Budapest Főváros IV. kerület 7. számú, Megyer Kertváros Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 19/2018. (VI. 11.) önkormányzati rendeletének Fóti út – Fiumei út – Julianus barát utca – Váci út által határolt tömb területére vonatkozó módosításának véleményeztetési tervdokumentációja

2.

Íves út és Sándor István utca keresztezésének észak-keleti oldalán lévő ingatlanon épülő társasház földszintjén 12 db meglévő iroda helyett kialakítandó 12 db lakás településrendezést érintő módosításainak Telepítési Tanulmányterve és Településrendezési Szerződése