Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2023. június 29.

1.

Javaslat a védőnői ellátás állam által történő biztosításával kapcsolatos védőnői feladatellátást szolgáló ingó vagyon térítésmentes tulajdonba adására, valamint az ingó és ingatlan vagyon ingyenes használatba adásáról szóló megállapodás jóváhagyására

2.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

3.

Tájékoztatás és döntés a Fóti út – Fiumei út – Julianus barát utca – Váci út által határolt tömb egy részének településrendezést érintő módosításainak Telepítési Tanulmánytervével és Településrendezési Szerződésével kapcsolatban

4.

Javaslat pénzbeli adomány nyújtásáról „A Segítők Föld-védő, Közösségfejlesztő és Menedéképítő Egyesület” részére