Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2023. április 27.

1.

Javaslat az Újpesti Homoktövis Óvoda, az Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda és az Újpesti Ambrus Óvoda-Vörösmarty Tagóvoda intézményvezetői kinevezésre

2.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet I. sz. módosítására

3.

Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére Barkaszó településsel

4.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képző a Budapest IV. kerület 72561 helyrajzi számú ingatlan forgalomképességének megváltoztatására és ezzel egyidejűleg művelési ágának módosítására

5.

Javaslat Peter Cerny Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyására

6.

Javaslat a NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvánnyal és a Twist Oliver Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyására

7.

Döntés beiskolázási támogatás 2023. évi folyósításáról

8.

Javaslat bírósági ülnökök megválasztására

9.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában téli igazgatási szünet elrendelésére és időtartamának meghatározására

10.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Főosztály, Anyakönyvi Csoportjánál és a Gazdasági Főosztály, Költségvetési Osztályán lévő üres és megüresedő álláshelyek betöltéséhez való előzetes hozzájárulásról.

11.

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

12.

Javaslat a REX Kutyaotthon Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyására