Ülés tartalma

Népjóléti és Lakásügyi Bizottság

Időpont: 2022. április 25.

1.

Javaslat a „BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”-gal történő támogatási szerződés megkötéséről

2.

Javaslat az S.O.S. Krízis Alapítvány 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának tudomásulvételére

3.

Javaslat a Küldetés Egyesület 2021. évi szakmai beszámolójának tudomásulvételére

4.

Javaslat az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Közép-Magyarországi Regionális Közhasznú Egyesület 2021. évi szakmai beszámolójának tudomásulvételére

5.

Budapest IV. kerület 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásának javaslata

6.

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására

7.

Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

8.

Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezésére

9.

Javaslat Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye intézményvezetőjének intézményvezetői megbízásának elfogadására, egyben javaslat az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízásának jóváhagyására

Helyszíni kiosztású anyag

10.

SZI Alapító okirat módosítása

11.

SZI SZMSZ és Szakmai program elfogadása

12.

Javaslat házi gyermek orvosi körzet ellátására létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására a rendelési idő vonatkozásában

13.

Javaslat felnőtt háziorvosi körzet ellátására létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására, a rendelési idő vonatkozásában, valamint a helyettes orvosok és a szakdolgozó ápoló személyének vonatkozásában

14.

Javaslat felnőtt fogorvosok által benyújtott kérelmek elbírálása, egyben a 2006. november 23. napján létrejött megbízási szerződés megszüntetésére egyben feladat-ellátási szerződés megkötésére

15.

Javaslat Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye intézményvezetője megbízásának jóváhagyására