Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2022. január 26.

1.

Javaslat a „Nagygép igényű parkfenntartási munkák” tárgyú Vállalkozási Szerződés átruházására vonatkozó Szerződésátruházási Megállapodás jóváhagyására

2.

Javaslat a „Faápolási feladatok elvégzése az Önkormányzat által fenntartott területeken” tárgyú Vállalkozási Szerződés átruházására vonatkozó Szerződésátruházási Megállapodás jóváhagyására

3.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, illetve az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelzálogjogával terhelt ingatlanok tekintetében a vételhátralék egyösszegben való megfizetése esetén kamat- és tőkekövetelésre vonatkozó engedmény biztosításáról

4.

Javaslat a Szabadtéri Sportok Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötésére

5.

Kérelem díjmentes közterület használat engedélyezése tárgyában

6.

Előterjesztés határozott időre szóló díjmentes közterület használat engedélyezésének meghosszabbítása tárgyában

7.

Előterjesztés közterületen elhelyezett konténer közterület-használati díjának mérséklése illetve részletfizetésének engedélyezése tárgyában

8.

Előterjesztés magántulajdonú pavilon közterület-használati díjának csökkentése tárgyában