Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2022. január 27.

1.

1. Javaslat intézményvezetői kinevezésekre

2.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervére

3.

Javaslat a polgármester 2022. évi szabadságolási tervének jóváhagyásra

4.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék jelentéséről

5.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosítására

6.

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és Újpest Önkormányzata között a Budapest IV., 76561/223, 76546/14 és 76512/474 hrsz. alatti erdők erdőgazdálkodási feladatainak ellátására vonatkozó megállapodás módosításának jóváhagyására

7.

Javaslat a „Nagygép igényű parkfenntartási munkák” tárgyú Vállalkozási Szerződés átruházására vonatkozó Szerződésátruházási Megállapodás jóváhagyására

8.

Javaslat a „Faápolási feladatok elvégzése az Önkormányzat által fenntartott területeken” tárgyú Vállalkozási Szerződés átruházására vonatkozó Szerződésátruházási Megállapodás jóváhagyására

9.

Előterjesztés Újpest illetékességi területén lévő általános iskolák 2022/2023. tanévre vonatkozó felvételi körzethatár-módosításának véleményezése tárgyában

10.

Javaslat a 2. számú felnőtt fogorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási szerződés megszüntetésére, valamint új feladat-ellátási szerződés megkötésére

11.

Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

12.

Javaslat a Budapest 11. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására

13.

Javaslat az Egészséges Budapest Program harmadik üteme projektmenedzsmenti feladatainak és a számítástechnikai hálózatépítés műszaki előkészítő feladatainak ellátására

14.

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és a Magyar Íjász Szövetség közötti Csereszerződés előkészítése

15.

Egyebek