Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2021. november 25.

1.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2021. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet VII. számú módosítására

2.

Előterjesztés az „European City Facility – Városokkal a városokért” pályázat megvalósításához kapcsolódó döntések meghozatala tárgyában

3.

Javaslat a Mesterségek Iskolája Alapítvány támogatására

4.

Javaslat az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének 4. módosítására, valamint a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására

5.

Javaslat egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezésére

6.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a védett fák kataszterére vonatkozó nyilvántartás elfogadására

7.

Javaslat az építmény- és telekadóról szóló 34/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására

8.

Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 43/2003. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosítására

9.

Javaslat a települési adóról szóló 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítására

10.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012.(XI.30) önkormányzati rendelet módosítására

11.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

12.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Gazdasági Intézménye 2022. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

13.

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

14.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület 76539/84 helyrajzi számú névtelen közterületének elnevezésére