Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2021. október 28.

1.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Újpest Oltástámogatási Rendszeréről szóló 37/2020. (X. 30.) önkormányzati rendeletének módosítására

2.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló VI. számú módosítására

3.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

4.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 18/1996. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítására

5.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X.30.) önkormányzati rendelete módosítására

6.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására

7.

Javaslat a KLKS Basketball Korlátot Felelősségű Társaság kérelmének elbírálására

8.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület Fóti út 66. szám alatti 75214/4. hrsz.-on lévő tornacsarnok Észak-Budapesti Tankerületi Központnak üzemeltetésre történő átadásról szóló megállapodás elfogadása tágyában

9.

Javaslat a Megyeri Tigrisek Sportegyesület kérelmének elbírálására

10.

Javaslat „Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas park komplex fejlesztésével” elnevezésű TÉR_KÖZ pályázat Támogatási Szerződésének 2. számú módosítására

11.

Javaslat „Találkozzunk többször – új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja során” elnevezésű TÉR_KÖZ pályázat Támogatási Szerződésének 4. számú módosítására

12.

Javaslat a HFH International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, valamint az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. által bérlakások felújítása tekintetében kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

13.

Javaslat Aschner Lipót alakjáról bronz mellszobor állítására

14.

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15.

Egyebek