Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2021. szeptember 30.

1.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X.30.) önkormányzati rendelete módosítására Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

2.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat folyószámla hitelkeretének megújítására Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

3.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest IV. kerület 76512/327 helyrajzi számú ingatlan művelési ágának módosítására, valamint a Budapest IV. kerület 76512/520 helyrajzi számú ingatlan forgalomképességének megváltoztatására, és ezzel egyidejűleg művelési ágának módosítására Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

4.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről szóló 27/2021. (VII. 29.) önkormányzati rendeletével és a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 17/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletével összefüggő, a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény módosítására vonatkozó törvénykezdeményezési javaslat Magyarország Kormányához való benyújtásáról Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

5.

Javaslat az UPP Újpesti Pályázati és Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság létesítő okiratának módosításával kapcsolatos döntéshozatal

6.

Javaslat az UPP Újpesti Pályázati és Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsági Ügyrendjével kapcsolatban

7.

Javaslat az „Alapítvány a Koncertmuzsika Zenekarért” alapítvány támogatására Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

8.

Javaslat a Bethlen Gábor Alapítvány támogatására Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

9.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

10.

Javaslat a Rex Kutyaotthon Alapítvány az Állatok Világnapja alkalmából szervezett rendezvényének támogatására Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

11.

Javaslat Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye telephelyeinek nyitvatartási idejének módosítására Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

12.

Javaslat Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

13.

Javaslat a 20. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási kötelezettségének megszüntetéséről, egyben az ellátási kötelezettségének Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak történő átadásáról Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

14.

Javaslat a 19. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási kötelezettségének megszüntetéséről, egyben az ellátási kötelezettségének Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak történő átadásáról Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

15.

Javaslat a 9. számú házi gyermekorvosi körzet ellátási kötelezettségének megszüntetéséről, egyben az ellátási kötelezettségének Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak történő átadásáról Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

16.

Javaslat a 20. számú házi gyermekorvosi körzet ellátási kötelezettségének megszüntetésére, egyben az ellátási kötelezettség Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak történő átadására Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

17.

Javaslat a 2. számú felnőtt fogorvosi körzet ellátási kötelezettségének Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak történő átadására Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

18.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2021. évi belső ellenőrzési tervének módosítására Előterjesztő: dr. Dallos Andrea jegyző

19.

Javaslat a polgármester 2021. évi szabadságolási tervének jóváhagyásra Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

20.

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

21.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021(IX.30.) határozata bizottsági tagi tisztségben történő személyi változásáról