Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2020. szeptember 24.

1.

Előterjesztés az Újpesti Városgondnokság Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

2.

A Tehetséges „ Más Fogyatékosokért” Oktatási Alapítvány kérelme kedvezményes bérleti díj megállapítása
tárgyában
Előterjesztő: Czigler László alpolgármester

3.

Kérelem a Budapest IV. kerület Király utca 9. szám alatti helyiség felújítása tárgyában
Előterjesztő: Czigler László alpolgármester

4.

A KARTÁCS PARK Kft. kérelme díjmentes közterület használat engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Czigler László alpolgármester

5.

Az Ékszer Egyesület kérelme díjmentes közterület használat engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Czigler László alpolgármester