Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2017. május 24.

1.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület Váci út 67-69. szám alatti helyiségre és a hozzá tartozó udvari épületre vonatkozó kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület Sárpatak utca 10. szám alatti helyiségre vonatkozó kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület Nádasdy Kálmán utca 17. szám alatti helyiségre érkezett kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

A Hetednapi Adventista Egyház kérelme a Budapest IV. kerület Szabolcsi Bence tér 1 – Kordován tér 10. szám alatt lévő helyiségre vonatkozó kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

A Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület kérelme kedvezményes közterület használat engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

A Város-Központ Kft. kérelme kedvezményes közterületi kerthasználat engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

A Lorántffy utca 13. sz. társasház kérelme kedvezményes bérleti díj megállapítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Előterjesztés a Koszterna Gyula utca páratlan oldala tekintetében megkötött közterület-használati szerződések felmondása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Előterjesztés az Erdősor utca 8. szám előtt lévő magántulajdonú pavilon közterület-használatának engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Előterjesztés a Baross utca 130. szám alatt található magántulajdonú pavilon közterület-használatának engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

Előterjesztés az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének, valamint az éves beszámolójának elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

12.

Előterjesztés az Újpesti Kulturális Központ Kft. 2016. évi beszámolójának és 2016. évi közszolgáltatási jelentésének elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

13.

Előterjesztés az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. éves beszámolójának elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester
A 11-13. napirendi pontok tekintetében a mellékletek elektronikus úton kerülnek kiküldésre.

14.

Előterjesztés a Budapest Főváros IV kerület Újpest Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények 2016. évi költségvetésének teljesítése és a zárszámadás tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

15.

Javaslat az Újpesti Városgondnokság Kft. lekötött tartalékának elszámolására (helyszíni kiosztású előterjesztés) Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester