Ülés tartalma

1.

Javaslat az Újpesti Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatnak 2015-ben nyújtott támogatás átcsoportosítására Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Javaslat a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

1046 Budapest, Lázár Vilmos u. 14. szám alatti, Újpesti Természetbarát Turista Egyesülete által bérelt helyiségre vonatkozó, kedvezményes bérleti jogviszonya meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

1048 Budapest, Székpatak u. 12. szám alatti, Újpesti Természetbarátok Turista Egyesülete által bérelt helyiségre vonatkozó, kedvezményes bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Kedvezményes bérleti díj megállapítása a POFOSZ részére Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Javaslat az Önkormányzat Sport támogatási keretének felosztására Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Egyebek

9.

Friesz Anna Gerda, Sárospataki Dániel és Nagy Andrea _B_ típusú ösztöndíj ügye Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Javaslat az Újpesti Diákösztöndíjak adományozására a 2015/2016. tanévre Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester