Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2015. szeptember 23.

1.

Szabóné Ocskay Erzsébet Budapest IV. kerület, Berda József utca 34. 7/42. szám alatti lakos kérelme bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

2.

Szabóné Budai Erzsébet Budapest IV. kerület, Istvántelki út 58. 10/31. szám alatti lakos kérelme bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

3.

Előterjesztés ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatokat lezáró döntések meghozatala tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület Árpád út 77. ( Kassai u. 31. B. ) szám alatti 70697/0/A/6 hrsz-ú üzlethelyiség értékesítése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Az Erdőmentők Alapítvány kérelme a Budapest IV. kerület Nádasdy utca 25. fszt. Ü/2. szám alatti helyiségre érkezett kedvezményes bérleti díj megállapítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület Külső-Szilágyi út 112-116. szám alatti helyiségben a bérlő tevékenységi körének bővítése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulások visszavonása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Előterjesztés az UV Zrt. 2015. január-április időszakára vonatkozó beszámolójának elfogadása tárgyában (A közszolgáltatási terv teljesülésének időszaki beszámolója elektronikus úton kerül kiküldésre.)
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester