Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2018. december 13.

1.

KÖZMEGHALLGATÁS

2.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Gazdasági Intézménye 2019. évi belső ellenőrzési terveinek elfogadására
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

3.

Tájékoztatás az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2017-2018. évi végrehajtásáról, egyben döntés az új településfejlesztési eszközök 2019-es készítésének tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

4.

Székesdűlő és Megyeri-hídfő KÉSZ – véleményeztetés és partnerség zárása
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Tájékoztatás az Újpest Településképi Arculati Kézikönyv és a Településkép védelmi rendelet monitoringról, valamint a településrendezési eszközök hatályosulásáról
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

6.

Javaslat intézményvezetői kinevezésre
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

7.

Javaslat az Újpesti Városgondnokság Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Rádi Attila alpolgármester

8.

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2018-2023 közötti évekre vonatkozó települési Környezetvédelmi Programjának jóváhagyása és elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Rádi Attila alpolgármester