Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2018. április 26.

1.

Javaslat egyes újpesti közoktatási intézmények intézményvezetői álláshelyére történő kinevezés véleményezésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2017. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet IV. módosítására Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Beszámoló a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények 2017. évi költségvetéseinek teljesítéséről és a zárszámadásról
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat a Polgármesteri Hivatal és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2017. évi belső ellenőrzési jelentéseinek elfogadására Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2018. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet I. módosítására Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Északi Kertváros KÉSZ – tájékoztatás a vizsgálati és program munkarészekről Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

7.

Székesdűlő és Megyeri-hídfő KÉSZ – tájékoztatás a vizsgálati és program munkarészekről
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

8.

DÉSZ IV: ütem és Újpesti Duna-part KÉSZ – véleményeztetés és partnerség zárása Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

9.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában az Újpesti Torna Egylet TAO pályázaton való részvételéhez
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

10.

Javaslat Klímabarát Települések Szövetségéhez való csatlakozásra Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

11.

Javaslat „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” tárgyban KEHOP-1.2.1 jelű pályázat benyújtására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

12.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában a Hárompontos Sport Szolgáltató Kft. TAO pályázaton való részvételéhez
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

13.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában a Kiss Lenke Kosársuli Egyesület TAO pályázaton való részvételéhez
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

14.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában az UTE Röplabda Szakosztály TAO pályázaton való részvételéhez
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

15.

Javaslat az Újpesti Torna Egylet részére TAO pályázat keretében elnyert pályakarbantartó gépek és kiegészítő tartozékok beszerzéséhez szükséges önrész biztosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

16.

Javaslat a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 11/2001. (V.03.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

17.

Előterjesztés a beiskolázási támogatás folyósítás tárgyában Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

19.

Javaslat az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló Diákközösségi Munkáért díjak odaítélésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

20.

Javaslat a Sándor István Újpest Gyermekeiért Díj adományozására Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

21.

Előterjesztés közigazgatási bírság hatályban tartása tárgyában Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző