Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2016. október 27.

1.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

2.

Javaslat a hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült
lakóépületek felújításának önkormányzati támogatásáról szóló 12/2013.(III.25.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat alapítványok támogatására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Előterjesztés a VEKOP-5.3.1-15 számú „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések
Budapest IV. kerületében” tárgyú pályázat támogatása keretében a _Konzorciumi
együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására_ című dokumentum
megkötése tárgyában
Előterjesztő: Rádi Attila alpolgármester

6.

Javaslat az Újpest Szociális Munkáért Díj adományozására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

7.

Javaslat az Újpesti Diákösztöndíjak odaítélésére a 2016/2017. tanévre
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Előterjesztés támogatási megállapodás megkötése tárgyában a Megérted Alapítvány
Részképeség-fejlesztő Oktatási Nevelési és Módszertani Továbbképző Központ
Közhasznú Szervezettel
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

9.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester