Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2013. szeptember 26.

1.

Tájékoztató a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Előterjesztés az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2013. évi
költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Előterjesztés a Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi felhívásával kapcsolatban,
valamint javaslat a vagyonrendelet módosítása tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

4.

Előterjesztés a Káposztásmegyeri Intermodális Csomópont tervezésével kapcsolatban
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Javaslat az Újpest Kártyáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

6.

Javaslat az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívására, új
ügyvezető választására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

7.

Szándéknyilatkozat testvérvárosi kapcsolatok felvételére (Helyszíni kiosztású anyag!)
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

8.

Ingyenes vagyonjuttatás iránti kérelem a Budapest, IV. ker. 75839 hrsz-ú – kivett Dunameder
megjelölésű – ingatlan vonatkozásában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

9.

Javaslat a Budapest Főváros IV. ker., Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye Alapító
Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az Újpesti Kulturális Központ
Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Javaslat a közterületek használatáról és rendjéről szóló 20/2007.(IX.03.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

Javaslat a Madárfészek Ökölvívó Akadémia Újpesten történő létrehozására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

12.

Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési tervének módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

13.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő
köznevelési intézmények létszámtúllépésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

14.

Javaslat az iskolai intézményi tanácsokba történő delegálás rendjére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

15.

Tájékoztatás és javaslat a Tehetséges _Más Fogyatékosokért_ Oktatási Alapítvánnyal a
Budapest IV., Árpád út 161-163. szám alatti ingatlanra kötött megállapodás tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

16.

Javaslat az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. által alakítandó projektcég névhasználatának
engedélyezésére, valamint az Újpesti Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok Felügyelősége
Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

17.

Javaslat egyes egészségügyi funkciójú ingatlanok tulajdonjogának rendezésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

18.

Előterjesztés _Újpesti_ név használatának engedélyezése tárgyában az _Újpesti Motorsport
Egylet_ részére
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

19.

Javaslat a járóbeteg szakrendelések kapacitásszámának átcsoportosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

20.

Javaslat a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról szóló
9/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

21.

Előterjesztés a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról szóló
9/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete értelmében a 6. számú gyermek
fogorvosi körzet ellátása tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

22.

Twist Olivér Alapítvány működéséről készült 2012. évi szakmai beszámoló
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

23.

Egyebek

24.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester