Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2012. november 29.

1.

Előterjesztés Újpest Önkormányzat Intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2013. évi
költségvetési koncepciója, valamint a 2012. évi költségvetés ¾ éves végrehajtásáról szóló
tájékoztatás tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

2.

Előterjesztés az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi
költségvetésének módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat a köztisztviselők részére a 2013. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények
alapjául szolgáló célok meghatározására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Javaslat az építmény- és telekadóról, valamint a magánszemélyek kommunális adójáról
szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Javaslat a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a
tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

7.

Javaslat a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

8.

Javaslat a településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

9.

Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és
eljárási szabályainak megállapításáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

10.

Javaslat a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

11.

Előterjesztés Újpest, Görgey Artúr út – Rózsa u. – Deák Ferenc u. által határolt tömb
szabályozási tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

12.

Javaslat a 2013. évi önkormányzati tankönyvtámogatásról szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

13.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata által fenntartott
köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

14.

Előterjesztés az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Deák Ovi, Karinthy
Frigyes Óvoda, valamint a Megyeri Úti Általános Iskola létszámtúllépése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

15.

Javaslat az Újpesti Diákösztöndíjakról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

16.

Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Labdarúgó Pályaépítési
Programhoz kapcsolódó pályázat (III. ütem) önrészének biztosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

17.

Javaslat a Budapest IV. kerület Szent István tér 21. szám alatti ingatlan értékesítésére
kiírt pályázat elbírálására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

18.

Javaslat a tiltott, közösségellenes magatartásokat megállapító rendelkezések hatályon
kívül helyezésére
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

19.

Javaslat a Tábor utcai tábor fejlesztésére
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

20.

Javaslat Sándor István szalézi szerzetes emlékének megörökítésére
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

21.

Előterjesztés az alap és szakellátás integrációja tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

22.

Előterjesztés súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatására
irányuló pályázat tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

23.

Előterjesztés szociális szolgáltatástervezési koncepció valamint cselekvési program
felülvizsgálata és aktualizálása tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

24.

Egyebek

25.

Előterjesztés aljegyzői pályázat elbírálása tárgyában (Helyszíni kiosztású anyag!)
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

26.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester