Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2012. január 26.

1.

Előterjesztés a labdarugó Európa-bajnokság megrendezésének támogatása tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

2.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. évi munkatervére
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

3.

Javaslat a 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

4.

Javaslat a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Javaslat az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel
szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

6.

Javaslat a játszótereken történő dohányzás tilalmáról szóló 9/2009. (III.02.) számú
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

7.

Előterjesztés a Káposztásmegyer, Íves út menti területek szabályozási tervének
jóváhagyása tárgyában (háttéranyag a Főépítészi Irodán megtekinthető)
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

8.

Budapest Főváros Kormányhivatalának törvényességi észrevétele
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

9.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei és a
Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló
rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Állásfoglalás a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2012. évi megosztásáról szóló fővárosi rendelet-tervezet tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

Javaslat Újpest Önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

12.

Javaslat intézményi karbantartásra kötendő vállalkozási keretszerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

13.

Előterjesztés Városi Sportiskola további működtetése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

14.

Előterjesztés a Szociális és Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának módosítása
tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

16.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester