Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2011. június 30.

1.

Előterjesztés intézményvezető(k) kinevezése tárgyában Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester és Nagy István alpolgármester

2.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő pedagógiai-szakmai szolgáltatás és pedagógiai szakszolgálat feladatellátásának átszervezésére Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által fenntartott oktatási intézmények pedagógiai programjának módosítására, a Homoktövis Általános Iskola, a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola Szervezeti és működési szabályzatának módosítására, valamint a Bajza József Általános Iskola, a Homoktövis Általános Iskola és a Könyves Kálmán Gimnázium Házirendjének módosítására Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye Alapító Okiratának módosítására, férőhely bővítése miatt Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

5.

Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetés módosításával kapcsolatban Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Javaslat a zeneiskolában fizetendő térítési díjak mértékéről szóló rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Javaslat az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Javaslat Újpest Önkormányzata Gazdasági Intézménye és az önállóan működő költségvetési szervek között megkötésre kerülő Együttműködési Megállapodás elfogadására Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Előterjesztés az Újpest Tél u. – Katona József u. – Anonymus u. – Tó u. által határolt terület hasznosításával összefüggő intézkedéssel kapcsolatban Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

10.

Javaslat a Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozásra Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

11.

Előterjesztés ingyenes vagyonjuttatás tárgyában Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

12.

Előterjesztés a Hunyadi Laktanya hasznosítására kiírt pályázat módosítása tárgyában Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

13.

Előterjesztés Plósz Sándor emlékére emléktábla állítás tárgyában Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

14.

Javaslat a Budapest IV. ker. Görgey Artúr utca 69. sz. alatti ingatlan pályázat útján történő értékesítésére Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

15.

Javaslat a 2011. évi Közbeszerzési terv módosítására Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

16.

Javaslat az Óceánárok utcai kerékpáros ügyességi pálya használati jogának pályáztatására Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

17.

Előterjesztés Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztató szakmai programjának és foglalkoztatási szakmai programjának módosítása tárgyában Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

18.

Javaslat alapítványok támogatására a Civil Alapból (Helyszíni kiosztású anyag, a keddi KOB napirendje) Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

19.

Előterjesztés az ÉPÍT Zrt. működését érintő egyes döntések meghozatala tárgyában Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

20.

Javaslat az Északpesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. feladatkörének kiterjesztésére Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

22.

Javaslat az _Újpest Díszpolgára_ és az _Újpestért_ kitüntetések odaítélésére Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester