Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2023. december 18.

1.

Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

2.

Javaslat a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 7/1994. (V. 4.) önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 40/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására

3.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletek módosítására

4.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

5.

Tájékoztatás a településrendezési eszközök 2023. évi hatályosulásáról, a tapasztalatokról, valamint a 2020-2023. évek összefoglaló jelentése

6.

Döntés Budapest Főváros IV. kerület 9. számú, Káposztásmegyer Lakótelep Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 3/2019. (I.30.) önkormányzati rendelet, Íves út -76512/327 hrsz névtelen gyalogút – 76512/523 hrsz gyalogút (Huszt sétány) és a Sándor István utca által határolt tömb területére vonatkozó módosításának véleményeztetési tervdokumentációjával kapcsolatban

7.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye gazdasági igazgatói (magasabb vezető) munkakörére vonatkozó kinevezés hozzájárulásról

8.

Javaslat a Polgármesteri Hivatal és Gazdasági Intézmény 2024. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

9.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2024. évi igazgatási szünetére

10.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Jegyzői Titkárságán és a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztályán lévő üres álláshelyek betöltéséhez való előzetes hozzájárulásról

11.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármestere szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatás elfogadására

12.

Tájékoztatás 2023. november 21. napja és 2023. december 12. napja között átruházott hatáskörben hozott döntésekről

13.

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

14.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2023. évi Közbeszerzési tervének 5. számú módosítására