Ülés tartalma

Népjóléti és Lakásügyi Bizottság

Időpont: 2023. április 24.

1.

Döntés az „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthonában folyó szakmai munka átfogó vizsgálatának lezárást követő intézkedések ügyében

2.

Javaslat beiskolázási támogatás 2023. évi folyósítására vonatkozó döntés elfogadására

3.

Javaslat a NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvánnyal és a Twist Oliver Alapítvánnyal kö-tendő támogatási szerződés véleményezésére

4.

Javaslat Peter Cerny Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés véleményezésére