Ülés tartalma

Népjóléti és Lakásügyi Bizottság

Időpont: 2023. március 27.

1.

Tájékoztatás a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos szakmai segítségnyújtás tartalmáról

2.

Javaslat az egyes szociális és lakásbérbeadási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására

3.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletek módosítására

4.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 7/2012. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítására

5.

Javaslat a 20. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötendő feladat-ellátási előszerződés, illetve feladat-ellátási szerződés elfogadására

6.

Javaslat a 33. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására a rendelési idő vonatkozásában

7.

Ruszkai Zsolt intézményvezető Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye működésével kapcsolatos szóbeli tájékoztatójának tudomásul vételéről (szóbeli tájékoztató)

8.

Döntés a fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatása 2023. évi folyósításáról, valamint a támogatásra irányuló kérelmek benyújtási határidejének meghatározásáról