Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2023. január 25.

1.

Polgármester elleni fegyelmi eljárás kezdeményezése (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés b.) pontja alapján)

2.

Tájékoztató kérése a Gyermekek Átmeneti Otthonában történt, a sajtóban nagy visszhangot kapott esetről