Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2022. november 22.

1.

1. Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala dolgozói részére Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosításához és a Köznevelési és Közművelődési Főosztály, Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztályán ifjúságvédelmi, drogprevenciós feladatokra, a Szociális Főosztály, Lakásügyi Osztályán, és az Igazgatási Főosztály, Általános Igazgatási Osztályán adminisztrátori feladatokra megbízási szerződés megkötéséhez való hozzájárulás megadására.

2.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Kultúráért, oktatásért, társadalmi kapcsolatokért felelős Alpolgármesteri Kabinetén kommunikációs feladatokra, valamint az UP Rendezvénytéren rakodói feladatokra megbízási szerződés megkötéséhez való hozzájárulás megadására.

3.

Javaslat az „Ez a Minimum!” programmal kapcsolatos feladatok végrehajtási ütemtervének elfogadására.

4.

Módosító javaslat az „Ez a minimum!” programmal kapcsolatos feladatok végrehajtási ütemtervének elfogadására című előterjesztéshez (Szabó Balázs önkormányzati képviselő módosító javaslata)