Ülés tartalma

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Időpont: 2022. október 26.

1.

Javaslat Forgács Tamás egyéni vállalkozó „árszakértői” tevékenységre szóló megbízási keretszerződés létesítéséről

2.

Tájékoztatás KN-ELL Kontroll Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal „Számítás­technikai hálózatépítés – EBP 2021 „és „ Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet Mentálhigiénés Gondozó” épí­tési/beruházási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú megbízási szerződés mó­dosításáról