Ülés tartalma

Népjóléti és Lakásügyi Bizottság

Időpont: 2022. augusztus 22.

1.

Javaslat a felnőtt és gyermek háziorvosi és fogorvosi körzetek ellátására létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2.

Javaslat feladat-ellátási előszerződés és feladat-ellátási szerződés megkötésének jóváhagyására a 40. számú felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában

3.

Javaslat Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzata módosításának elfogadására

4.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletek módosítására

5.

Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítására