Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2022. május 26.

1.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2021. évi belső ellenőrzési jelentéseinek elfogadására

2.

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata és intézményei 2021. évi zárszámadásáról

3.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2022. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályiról szóló rendelet II. sz. módosítására

4.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

5.

Javaslat az Újpesti Babaköszöntő Program bevezetéséről szóló 37/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására

6.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közbiztonságért és közrendvédelemért felelős Alpolgármesteri Kabinetén és az Igazgatási Főosztály Igazgatási Osztályán üres és megüresedő álláshelyek betöltéséhez való hozzájárulásról

7.

Javaslat az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztására

8.

Javaslat az Újpesti Városgondnokság Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

9.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének 5. számú módosítására

10.

Döntés beiskolázási támogatás 2022. évi folyósításáról

11.

Javaslat az Újpesti Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására

12.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő óvodák módosított szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

13.

Javaslat alapítványok pályázati úton történő támogatására

14.

Javaslat a közétkeztetési feladatok ellátását végző Szakácstündér Vendéglátó Szolgáltató és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmével kapcsolatosan

15.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármestere szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatása elfogadására

16.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a K plus K Services Betéti Társaság Újpest történelmi településrész-elnevezés használatára vonatkozó hozzájárulás adása tárgyában

17.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

18.

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról