Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2021. december 8.

1.

Az Attila Fitness Sportegyesület kérelme kedvezményes bérleti díj megállapítása tárgyában

2.

Nagy Margit kérelme díjmentes közterület használat engedélyezése tárgyában

3.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelme díjmentes közterület használat engedélyezése tárgyában

4.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

5.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által megkötött Közszolgáltatási szerződés 3. módosításának jóváhagyására