Ülés tartalma

Népjóléti és Lakásügyi Bizottság

Időpont: 2021. december 6.

1.

Javaslat az Újbudai Szociális Szolgálat 2021. július 1.-2021. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó rövid szakmai beszámolójának és elszámolásának tudomásulvételére

2.

Javaslat a 40. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási kötelezettségének megszűnésének, egyben az ellátási kötelezettség Újpest Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak történő átadásának jóváhagyására

3.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerületi Újpest Önkormányzata Képviselő- testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011 (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására

4.

Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezésére