Ülés tartalma

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság

Időpont: 2020. január 29.

1.

Tájékoztató a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testület …/2020. ( …. ) önkormányzati rendelete a fás szárú növények helyi védelméről szóló 30/2018. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2.

Javaslat a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

3.

Javaslat az Árpád út 54. sz. Társasház műemlék jellegű felújításának támogatására

4.

Javaslat a Budapest IV. kerület, Berda József u. 50-54. szám alatti lakásszövetkezeti ház felújítási hitelfelvételének elősegítésére nyújtott támogatáshoz kapcsolódó beruházási költségek és hitelkeret összegének módosítása.