Ülés tartalma

Közművelődési és Oktatási Bizottság

Időpont: 2017. május 23.

1.

Budapest, IV. kerület Nádasdy Kálmán utca 17. földszint/Ü4. alatti helyiségre vonatkozó kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alopolgármester

2.

1046 Budapest, Szabolcsi Bence tér 1. – Kordován tér 10. szám alatti, Hetednapi Adventista Egyház Budapest – Újpest Gyülekezete által bérelt helyiségre vonatkozó kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat a Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda Park Kindergarten – Lakkozó Gleider – Kingergarten egy csoportszobájának használatba adására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alopolgármester

5.

Javaslat az Önkormányzat Sport támogatási keretének felosztásárára
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Javaslat az újpesti gyermekek és fiatalok táboroztatásának támogatására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Javaslat a beérkezett civil pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Egyebek

9.

Javaslat az Újpesti díj és Újpest Önkormányzata Elismerő Oklevele adományozására (Zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester