Ülés tartalma

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság

Időpont: 2015. június 22.

1.

Társasház felújítási pályázat műszaki tartalmának módosítása
Előterjesztő: dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Az Újpesten működő, közbiztonságban meghatározó szerepet játszó hivatalos és civil szervezetek elmúlt időszakot érintő beszámolója

3.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció (TFK) és Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) véleményezése.
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

4.

Egyebek