Ülés tartalma

1.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2019. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet III. számú módosítására
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

2.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Gazdasági Intézménye 2020. évi belső ellenőrzési terveinek elfogadására
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

3.

Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások felülvizsgálatára és új megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

4.

Javaslat az építmény- és telekadóról szóló 34/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

5.

Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 43/2003. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

6.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat folyószámla hitelkeretének megújítására
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

7.

Javaslat az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

8.

Javaslat a Káposztásmegyer lakótelep KÉSZ eseti módosításának kezdeményezésével és az ehhez kapcsolódó módosítás indításával kapcsolatos döntésre Előterjesztő: Czigler László alpolgármester

9.

Javaslat a Városközpont KÉSZ eseti módosításának kezdeményezésével és az ehhez kapcsolódó módosítás indításával kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Czigler László alpolgármester

10.

Javaslat az „Ez a Minimum!” program végrehajtásához szükséges korrupció elleni intézkedésekre
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

11.

Előterjesztés az Intarzia Káposztásmegyeri Nagycsaládosok Egyesületének „Újpest” névhasználat engedélyezési kérelme tárgyában
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

12.

Javaslat az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának és mellékleteinek módosítására
Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

13.

Előterjesztés a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodájával kötött ellátási szerződés módosítása tárgyában
Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

14.

Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló önkormányzati
rendeletek módosítására
Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

15.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

16.

Javaslat alapítványok támogatására
Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

17.

Előterjesztés az újpesti klímavészhelyzet kihirdetése tárgyában
Előterjesztő: Perneczky László önkormányzati képviselő

19.

Javaslat az Újpest Szociális Munkáért Díj adományozására
Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

20.

Javaslat az Újpesti Diákösztöndíjak adományozására a 2019/2020. tanévre
Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

21.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezés előterjesztése
Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester