Ülés tartalma

1.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület Újpest Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak, valamint a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról
(Helyszíni kiosztású anyag)
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

2.

Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéhez szükséges önrész biztosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester