Ülés tartalma

1.

Javaslat az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Javaslat az Újpesti Városgondnokság Kft-vel közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Rádi Attila alpolgármester

3.

Javaslat Budapest IV. ker. 74350 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Ingyenes vagyonjuttatás iránti igény bejelentése a Budapest IV. ker. 76494 hrsz-ú Üdülő sor 4. szám alatti ingatlan vonatkozásában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Javaslata a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

6.

Újpesti lakótelep városrész KÉSZ 2019. évi módosítása az István út – Tavasz utca – Mártírok útja – Munkásotthon utca által határolt tömb vonatkozásában – jóváhagyás
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

7.

Javaslat a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Javaslat Alapítványok támogatására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Megállapodás módosítása Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatával, fogyatékos személyek nappali ellátására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

10.

Új ellátási szerződés megkötése Fót Város Önkormányzattal _Aranyhíd_ Gyermekek Átmeneti Otthonában férőhely biztosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

11.

Átfogó értékelés a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

12.

Egyebek: Javaslat az Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért önkéntes nyári cserediákprogram támogatására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

13.

Javaslat Újpestért Díj és Újpest Önkormányzata Elismerő Oklevele adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

14.

Javaslat fapótlási kötelezettséget megállapító határozat hatályban tartására (zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

15.

Javaslat a Képviselő-testület 94/2019.(IV.25.) határozatának kijavítására (zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester