Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2018. február 15.

1.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2018. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

3.

Javaslat Újpest polgármestere 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

4.

Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Javaslat egyes anyakönyvvezetői eljárásokkal kapcsolatos önkormányzati rendeletek elfogadására
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

6.

Javaslat a Budapest IV. kerület Újpest Helyi Választási Bizottság tagjainak valamint a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására
(Helyszíni kiosztású anyag!)
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

7.

Károlyi Városnegyed KÉSZ – véleményeztetés és partnerség zárása
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

8.

Javaslat az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Javaslat intézményvezetői jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester