Ülés tartalma

1.

KÖZMEGHALLGATÁS

2.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Gazdasági Intézménye 2018. évi belső ellenőrzési terveinek elfogadására
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

3.

Javaslat az Újpesti Települési Arculati Kézikönyv elfogadására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

4.

Javaslat Újpest településkép védelméről szóló rendeletével összefüggő döntés meghozatalára
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Javaslat az újpesti építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

6.

Javaslat a Szilas-patak menti (76554/11 hrsz-ú) közterületen tervezett zöldterület megújítással kapcsolatos településrendezést érintő döntés meghozatalára
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

7.

Újpest Megyer Kertváros KÉSZ – döntés a véleményeztetésre történő kiküldésről
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

8.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Észak-Budapesti Tankerületi Központ részére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Javaslat oktatási célú ingatlanrész bérbeadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Javaslat köznevelési intézmények egyes működtetési feladatainak ellátásáról szóló megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

Javaslat a 24 órás felnőtt kijáró és ambuláns központi háziorvosi ügyeletet ellátó Inter Ambulance Zrt. szerződésének módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester