Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2017. szeptember 28.

1.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének II. módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat a Budapest Pályaépítési Program keretében a Budapest, IV. ker. Tábor u. 24. szám alatti sporttelepen labdarúgó pályák és öltözőépület megvalósulásához 10% önrész biztosítására
Előterjesztő: Dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester

4.

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme alapján
Előterjesztő: Dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester

5.

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában a Csillagberek Waldorf Általános Iskola felújításához
Előterjesztő: Dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester

6.

Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

7.

Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

8.

Előterjesztés feladat ellátási szerződés jóváhagyása tárgyában, a GM-BLÉHEL IV Egészségügyi Szolgáltató Kft. nevében Dr. Nagy Géza felnőtt háziorvossal
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

9.

Javaslata a Twist Olivér Alapítvány tevékenységéről készült 2016. évi szakmai, pénzügyi beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

10.

Előterjesztés új megállapodás kötése tárgyában, fogyatékos személyek nappali ellátására Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatával
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

11.

Előterjesztés településképi bejelentés tudomásulvételének megtagadása ellen benyújtott fellebbezés felterjesztése tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

12.

Javaslat a Jobsforward Kft. ügyében hozott közigazgatási bírságot kiszabó határozat hatályban tartására
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző