Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2017. június 29.

1.

Előterjesztés DÉSZ IV. ütem és Újpesti Duna-part KÉSZ – döntés a véleményeztetésre
történő kiküldésről
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

2.

Újpest Városközpont KÉSZ – döntés a véleményeztetésre történő kiküldésről
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

3.

Előterjesztés az Újpesti Torna Egylet részére TAO pályázat keretében elnyert rolba gépek
beszerzéséhez szükséges önrész biztosítása tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

4.

Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (IV.28.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Előterjesztés díjfizetéshez kötött várakozási övezet létesítése tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

6.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 37/2008. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

9.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII.23.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

10.

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló
40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

11.

Előterjesztés megállapodás módosítása tárgyában Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzatával
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

13.

Előterjesztés járóbeteg szakellátásokat érintő kapacitás átcsoportosítás tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

14.

Előterjesztés CT ellátás többletkapacitás befogadási kérelem benyújtása tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

15.

Előterjesztés egynapos sebészeti ellátás többletkapacitás befogadási kérelmének
benyújtása tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

17.

Előterjesztés lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel, pénzbeli térítés ellenében
történő megszüntetése iránti kérelmek tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

18.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester