Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2017. február 1.

1.

Előterjesztés új körzeti megbízott bemutatása tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

2.

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodásának felülvizsgálata tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Állásfoglalás a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló fővárosi rendelet-tervezet tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervére
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Újpest polgármesterének 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

6.

Újpest Kertváros Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) – döntés a véleményeztetésre történő kiküldésről
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

7.

Duna-part Építési Szabályzat (DÉSZ) IV. ütem és Újpesti Duna-part Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) – tájékoztatás a vizsgálati munkarészekről
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

8.

Javaslat a 2017. évi igazgatási szünet elrendelésére
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

9.

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

11.

Előterjesztés megállapodás módosítása tárgyában Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatával
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

13.

Előterjesztés megállapodások kötése tárgyában a Magyarországi Református Egyház szociális szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartója képviseletében a fenntartói jogokat gyakorló Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodájával
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

14.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

15.

Előterjesztés a veronai buszbalesettel kapcsolatban
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester